Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kronobergs län - Ålder och kön - Skatelöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skatelöv 1207 16,2% 32,4% 26,4% 24,9% 7,2% 51,7% 48,3% 3,4%  
Summa 1207 16,2% 32,4% 26,4% 24,9% 7,2% 51,7% 48,3% 3,4%

http://www.val.se