Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kronobergs län - Ålder och kön - Vislanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vislanda 1853 17,2% 28,7% 25,4% 28,8% 6,7% 51,6% 48,4% 4,6%  
Summa 1853 17,2% 28,7% 25,4% 28,8% 6,7% 51,6% 48,4% 4,6%

http://www.val.se