Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kronobergs län - Ålder och kön - Lekaryd-Härlöv-Prästängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lekaryd-Härlöv-Prästängen 1286 15,6% 37,1% 26,0% 21,3% 6,8% 51,2% 48,8% 3,0%  
Summa 1286 15,6% 37,1% 26,0% 21,3% 6,8% 51,2% 48,8% 3,0%

http://www.val.se