Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kronobergs län - Ålder och kön - Väckelsång

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Väckelsång 1242 15,0% 27,6% 31,6% 25,8% 6,4% 49,0% 51,0% 3,1%  
Summa 1242 15,0% 27,6% 31,6% 25,8% 6,4% 49,0% 51,0% 3,1%

http://www.val.se