Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kronobergs län - Ålder och kön - S Sandsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S Sandsjö 905 13,7% 23,8% 27,6% 34,9% 6,3% 52,6% 47,4% 8,7%  
Summa 905 13,7% 23,8% 27,6% 34,9% 6,3% 52,6% 47,4% 8,7%

http://www.val.se