Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kronobergs län - Ålder och kön - Almundsryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Almundsryd 1863 13,8% 25,5% 25,4% 35,2% 6,4% 51,4% 48,6% 5,0%  
Summa 1863 13,8% 25,5% 25,4% 35,2% 6,4% 51,4% 48,6% 5,0%

http://www.val.se