Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kronobergs län - Ålder och kön - Lessebo N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lessebo N 1113 14,8% 26,7% 26,5% 32,0% 8,0% 49,1% 50,9% 6,9%  
Summa 1113 14,8% 26,7% 26,5% 32,0% 8,0% 49,1% 50,9% 6,9%

http://www.val.se