Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Tranås 12

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tranås 12 355 16,9% 28,2% 27,9% 27,0% 7,0% 53,2% 46,8% 0,8%  
Summa 355 16,9% 28,2% 27,9% 27,0% 7,0% 53,2% 46,8% 0,8%

http://www.val.se