Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Tranås 9

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tranås 9 1602 22,5% 31,6% 20,8% 25,0% 8,9% 47,1% 52,9% 1,7%  
Summa 1602 22,5% 31,6% 20,8% 25,0% 8,9% 47,1% 52,9% 1,7%

http://www.val.se