Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Björkö-Nävelsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björkö-Nävelsjö 820 15,7% 28,2% 29,9% 26,2% 7,8% 52,4% 47,6% 3,7%  
Summa 820 15,7% 28,2% 29,9% 26,2% 7,8% 52,4% 47,6% 3,7%

http://www.val.se