Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Forserum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Forserum 1226 17,5% 33,4% 25,3% 23,7% 9,1% 51,5% 48,5% 2,4%  
Summa 1226 17,5% 33,4% 25,3% 23,7% 9,1% 51,5% 48,5% 2,4%

http://www.val.se