Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Hakarp 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hakarp 2 1521 16,5% 43,4% 20,9% 19,2% 8,0% 49,8% 50,2% 1,6%  
Summa 1521 16,5% 43,4% 20,9% 19,2% 8,0% 49,8% 50,2% 1,6%

http://www.val.se