Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Kristina 10

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kristina 10 1229 35,6% 32,9% 16,6% 15,0% 7,0% 56,0% 44,0% 12,9%  
Summa 1229 35,6% 32,9% 16,6% 15,0% 7,0% 56,0% 44,0% 12,9%

http://www.val.se