Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Kristina 8

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kristina 8 1126 28,6% 28,8% 20,2% 22,5% 8,3% 46,4% 53,6% 5,0%  
Summa 1126 28,6% 28,8% 20,2% 22,5% 8,3% 46,4% 53,6% 5,0%

http://www.val.se