Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Kristina 7

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kristina 7 1348 35,8% 29,4% 17,4% 17,4% 6,8% 46,6% 53,4% 2,8%  
Summa 1348 35,8% 29,4% 17,4% 17,4% 6,8% 46,6% 53,4% 2,8%

http://www.val.se