Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Tofteryd 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tofteryd 2 1656 16,6% 33,6% 20,0% 29,8% 6,3% 49,6% 50,4% 5,5%  
Summa 1656 16,6% 33,6% 20,0% 29,8% 6,3% 49,6% 50,4% 5,5%

http://www.val.se