Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Burseryd-Sandvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Burseryd-Sandvik 1103 17,5% 30,8% 22,8% 28,8% 6,9% 51,0% 49,0% 4,7%  
Summa 1103 17,5% 30,8% 22,8% 28,8% 6,9% 51,0% 49,0% 4,7%

http://www.val.se