Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Villstad 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Villstad 1 1710 18,8% 37,6% 24,6% 18,9% 9,2% 50,4% 49,6% 4,6%  
Summa 1710 18,8% 37,6% 24,6% 18,9% 9,2% 50,4% 49,6% 4,6%

http://www.val.se