Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Gislaved 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gislaved 6 1192 19,0% 40,4% 23,1% 17,6% 7,6% 52,3% 47,7% 8,5%  
Summa 1192 19,0% 40,4% 23,1% 17,6% 7,6% 52,3% 47,7% 8,5%

http://www.val.se