Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Kyrkbyn-Furusjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkbyn-Furusjö 1044 17,3% 36,0% 27,0% 19,6% 9,0% 52,9% 47,1% 2,8%  
Summa 1044 17,3% 36,0% 27,0% 19,6% 9,0% 52,9% 47,1% 2,8%

http://www.val.se