Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - S:t Laurentii

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Laurentii 1467 15,5% 25,6% 26,0% 32,9% 8,2% 46,1% 53,9% 1,4%  
Summa 1467 15,5% 25,6% 26,0% 32,9% 8,2% 46,1% 53,9% 1,4%

http://www.val.se