Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Såpkullen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Såpkullen 1337 14,3% 17,4% 25,1% 43,2% 4,8% 45,4% 54,6% 2,2%  
Summa 1337 14,3% 17,4% 25,1% 43,2% 4,8% 45,4% 54,6% 2,2%

http://www.val.se