Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Generalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Generalen 1424 31,5% 29,6% 18,2% 20,7% 7,4% 47,5% 52,5% 6,7%  
Summa 1424 31,5% 29,6% 18,2% 20,7% 7,4% 47,5% 52,5% 6,7%

http://www.val.se