Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Rosen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rosen 1043 27,9% 29,1% 20,3% 22,7% 5,1% 48,6% 51,4% 3,6%  
Summa 1043 27,9% 29,1% 20,3% 22,7% 5,1% 48,6% 51,4% 3,6%

http://www.val.se