Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Rådhuset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rådhuset 1566 38,7% 28,4% 22,4% 10,5% 9,6% 50,3% 49,7% 4,5%  
Summa 1566 38,7% 28,4% 22,4% 10,5% 9,6% 50,3% 49,7% 4,5%

http://www.val.se