Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Torshag-Simonstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torshag-Simonstorp 1568 14,0% 39,4% 27,7% 18,9% 7,6% 51,3% 48,7% 3,5%  
Summa 1568 14,0% 39,4% 27,7% 18,9% 7,6% 51,3% 48,7% 3,5%

http://www.val.se