Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Jursla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jursla 1425 13,5% 39,6% 22,8% 24,1% 6,7% 49,9% 50,1% 2,6%  
Summa 1425 13,5% 39,6% 22,8% 24,1% 6,7% 49,9% 50,1% 2,6%

http://www.val.se