Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Johannelund 2 (Johannelund NV)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Johannelund 2 (Johannelund NV) 1087 35,1% 27,0% 15,5% 22,4% 9,3% 51,2% 48,8% 6,3%  
Summa 1087 35,1% 27,0% 15,5% 22,4% 9,3% 51,2% 48,8% 6,3%

http://www.val.se