Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Johannelund 1 (Vimanshäll)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Johannelund 1 (Vimanshäll) 1253 21,7% 31,8% 25,9% 20,5% 7,8% 51,2% 48,8% 3,3%  
Summa 1253 21,7% 31,8% 25,9% 20,5% 7,8% 51,2% 48,8% 3,3%

http://www.val.se