Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Berga 3 (Berga NV)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 3 (Berga NV) 1144 32,4% 31,0% 16,8% 19,8% 8,5% 51,3% 48,7% 18,4%  
Summa 1144 32,4% 31,0% 16,8% 19,8% 8,5% 51,3% 48,7% 18,4%

http://www.val.se