Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Törnevalla-Ö Skrukeby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Törnevalla-Ö Skrukeby 1515 13,7% 43,6% 21,2% 21,5% 6,5% 50,3% 49,7% 1,0%  
Summa 1515 13,7% 43,6% 21,2% 21,5% 6,5% 50,3% 49,7% 1,0%

http://www.val.se