Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Rystad 3 (Tallboda Ö)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rystad 3 (Tallboda Ö) 1319 18,1% 48,4% 20,9% 12,6% 6,4% 49,7% 50,3% 1,8%  
Summa 1319 18,1% 48,4% 20,9% 12,6% 6,4% 49,7% 50,3% 1,8%

http://www.val.se