Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Östra Harg-Rystad 1 Östra Harg-Rysta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Harg-Rystad 1 Östra Harg-Rysta 706 13,7% 42,8% 28,6% 14,9% 8,1% 53,1% 46,9% 2,4%  
Summa 706 13,7% 42,8% 28,6% 14,9% 8,1% 53,1% 46,9% 2,4%

http://www.val.se