Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Vist 1 (Vist-Sturefors S)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vist 1 (Vist-Sturefors S) 1276 13,5% 42,7% 25,5% 18,3% 7,2% 50,5% 49,5% 1,3%  
Summa 1276 13,5% 42,7% 25,5% 18,3% 7,2% 50,5% 49,5% 1,3%

http://www.val.se