Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Slaka 3 (Slaka-Lilla Mjärdevi)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Slaka 3 (Slaka-Lilla Mjärdevi) 1601 23,7% 42,7% 21,2% 12,4% 9,4% 54,2% 45,8% 4,4%  
Summa 1601 23,7% 42,7% 21,2% 12,4% 9,4% 54,2% 45,8% 4,4%

http://www.val.se