Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Landeryd 8 (Ullstämma)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Landeryd 8 (Ullstämma) 1045 19,8% 40,4% 23,4% 16,4% 10,2% 48,8% 51,2% 1,6%  
Summa 1045 19,8% 40,4% 23,4% 16,4% 10,2% 48,8% 51,2% 1,6%

http://www.val.se