Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Landeryd 4 (Ekholmen NV)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Landeryd 4 (Ekholmen NV) 1508 9,4% 27,3% 24,5% 38,8% 3,5% 47,8% 52,2% 1,5%  
Summa 1508 9,4% 27,3% 24,5% 38,8% 3,5% 47,8% 52,2% 1,5%

http://www.val.se