Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - S:t Lars 7 (Innerstaden SO)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Lars 7 (Innerstaden SO) 1458 27,8% 21,9% 21,9% 28,3% 6,4% 47,4% 52,6% 3,7%  
Summa 1458 27,8% 21,9% 21,9% 28,3% 6,4% 47,4% 52,6% 3,7%

http://www.val.se