Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - S:t Lars 2 (Innerstaden Ö)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Lars 2 (Innerstaden Ö) 1499 29,6% 22,8% 19,8% 27,8% 5,0% 47,0% 53,0% 1,7%  
Summa 1499 29,6% 22,8% 19,8% 27,8% 5,0% 47,0% 53,0% 1,7%

http://www.val.se