Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - S:t Lars 1 (Innerstaden NO)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Lars 1 (Innerstaden NO) 1408 36,0% 27,9% 21,4% 14,6% 7,7% 49,2% 50,8% 3,1%  
Summa 1408 36,0% 27,9% 21,4% 14,6% 7,7% 49,2% 50,8% 3,1%

http://www.val.se