Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Domkyrko 17 (Innerstaden N)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 17 (Innerstaden N) 1302 33,5% 24,6% 21,0% 21,0% 7,4% 49,3% 50,7% 3,1%  
Summa 1302 33,5% 24,6% 21,0% 21,0% 7,4% 49,3% 50,7% 3,1%

http://www.val.se