Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Gryt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gryt 742 9,2% 15,8% 35,4% 39,6% 4,2% 51,8% 48,2% 1,6%  
Summa 742 9,2% 15,8% 35,4% 39,6% 4,2% 51,8% 48,2% 1,6%

http://www.val.se