Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Storängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Storängen 1458 21,1% 25,2% 21,9% 31,8% 7,5% 49,5% 50,5% 6,0%  
Summa 1458 21,1% 25,2% 21,9% 31,8% 7,5% 49,5% 50,5% 6,0%

http://www.val.se