Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Dammen-Malmby-Löt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dammen-Malmby-Löt 1273 19,3% 43,2% 25,1% 12,4% 8,7% 51,3% 48,7% 3,5%  
Summa 1273 19,3% 43,2% 25,1% 12,4% 8,7% 51,3% 48,7% 3,5%

http://www.val.se