Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Tallåsen-Sörgärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tallåsen-Sörgärdet 1359 18,0% 31,3% 22,4% 28,2% 8,0% 45,6% 54,4% 1,9%  
Summa 1359 18,0% 31,3% 22,4% 28,2% 8,0% 45,6% 54,4% 1,9%

http://www.val.se