Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Hällbybrunns Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hällbybrunns Norra 1234 14,1% 34,1% 26,7% 25,0% 6,6% 52,6% 47,4% 2,8%  
Summa 1234 14,1% 34,1% 26,7% 25,0% 6,6% 52,6% 47,4% 2,8%

http://www.val.se