Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Hällbybrunns S Råby-Rek

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hällbybrunns S Råby-Rek 1471 12,9% 42,1% 28,7% 16,3% 6,5% 48,8% 51,2% 2,9%  
Summa 1471 12,9% 42,1% 28,7% 16,3% 6,5% 48,8% 51,2% 2,9%

http://www.val.se