Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Viptorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Viptorp 1403 21,0% 32,1% 21,2% 25,6% 9,6% 50,0% 50,0% 8,6%  
Summa 1403 21,0% 32,1% 21,2% 25,6% 9,6% 50,0% 50,0% 8,6%

http://www.val.se