Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Söderängsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söderängsparken 1302 23,0% 30,3% 22,2% 24,5% 7,9% 46,9% 53,1% 3,4%  
Summa 1302 23,0% 30,3% 22,2% 24,5% 7,9% 46,9% 53,1% 3,4%

http://www.val.se