Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Ärsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ärsta 1147 23,0% 37,3% 24,4% 15,3% 10,3% 53,0% 47,0% 14,3%  
Summa 1147 23,0% 37,3% 24,4% 15,3% 10,3% 53,0% 47,0% 14,3%

http://www.val.se